Tornar
Oferta! Oferta!
UMTATA
Marca: Strambotic
Preu: 29,90 €
Preu original: 36,50 €
Descompte: 18.08%
( IVA Inclòs )
Estoc: Només 1 disponibles Només 1 disponibles
DISPONIBLE: Enviament 48/72 h (laborables) DISPONIBLE: Enviament 48/72 h (laborables)
Si us plau, on és Umtata és un enginyós joc de taula de preguntes i respostes ... un tant extravagants!
Per guanyar no és estrictament necessari ser el jugador amb més coneixements ... la sort, la intuïció i la predilecció pel peculiar formen part d'aquest divertit joc!

Quin país és Umtata ?, on es troba ?, és real o fictici? Si tens alguna idea, ¿dóna una resposta ràpidament! Per guanyar no cal ser un expert coneixedor d'Europa, sinó que pot ser suficient amb un bon olfacte, una mica de bona sort i certa predilecció per les històries peculiars.
SECCIONS
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept-Language, Cookie Content-Language: en Date: Mon, 26 Oct 2020 19:09:38 GMT Strict-Transport-Security: max-age=31536000 Cache-Control: private, no-cache, no-store, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN content-security-policy: report-uri https://www.instagram.com/security/csp_report/; default-src 'self' https://www.instagram.com; img-src data: blob: https://*.fbcdn.net https://*.instagram.com https://*.cdninstagram.com https://*.facebook.com https://*.giphy.com; font-src data: https://*.fbcdn.net https://*.instagram.com https://*.cdninstagram.com; media-src 'self' blob: https://www.instagram.com https://*.cdninstagram.com https://*.fbcdn.net; manifest-src 'self' https://www.instagram.com; script-src 'self' https://instagram.com https://www.instagram.com https://*.www.instagram.com https://*.cdninstagram.com wss://www.instagram.com https://*.facebook.com https://*.fbcdn.net https://*.facebook.net 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' blob:; style-src 'self' https://*.www.instagram.com https://www.instagram.com 'unsafe-inline'; connect-src 'self' https://instagram.com https://www.instagram.com https://*.www.instagram.com https://graph.instagram.com https://*.graph.instagram.com https://*.cdninstagram.com https://api.instagram.com https://i.instagram.com wss://www.instagram.com wss://edge-chat.instagram.com https://*.facebook.com https://*.fbcdn.net https://*.facebook.net chrome-extension://boadgeojelhgndaghljhdicfkmllpafd blob:; worker-src 'self' blob: https://www.instagram.com; frame-src 'self' https://instagram.com https://www.instagram.com https://staticxx.facebook.com https://www.facebook.com https://web.facebook.com https://connect.facebook.net https://m.facebook.com; object-src 'none'; upgrade-insecure-requests X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 0 x-aed: 24 Access-Control-Expose-Headers: X-IG-Set-WWW-Claim X-FB-TRIP-ID: 1425083115 Alt-Svc: h3-29=":443"; ma=3600,h3-27=":443"; ma=3600 Connection: keep-alive Content-Length: 134 This endpoint is deprecated. Please read https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed to learn how to migrate your endpoint.