Tornar
Figura Funko Pop! Batman (1997)
Marca: Funko
Preu: 13,95 €
( IVA Inclòs )
DISPONIBILITAT APROX.: Febrer 2020

 

Nosaltres no posem la data de lliurament sinó els distribuïdors, per la qual cosa no podem controlar si hi ha retards en la data d'arribada dels productes. No s'admetran anul·lacions una vegada feta la reserva passades les 24 h de la reserva / compra. Les reserves no es poden ajuntar amb productes en estoc en la mateixa comanda. Si en una comanda hi ha diverses reserves amb diferents dates, no s'enviaran els productes fins que estigui la comanda completa. Si s'ajunta en la comanda un pagament complet amb un pagament parcial, no s'enviaran els productes fins que estiguin tots disponibles i hagin estat pagats pel client.

Consulta en l'apartat Reserves Funko per a conèixer les condicions per a realitzar les reserves.


 

 

SECCIONS
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: text/html; charset=utf-8 Vary: Accept-Language, Cookie Content-Language: en Date: Sun, 25 Oct 2020 08:58:28 GMT Strict-Transport-Security: max-age=31536000 Cache-Control: private, no-cache, no-store, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT X-Frame-Options: SAMEORIGIN content-security-policy: report-uri https://www.instagram.com/security/csp_report/; default-src 'self' https://www.instagram.com; img-src data: blob: https://*.fbcdn.net https://*.instagram.com https://*.cdninstagram.com https://*.facebook.com https://*.giphy.com; font-src data: https://*.fbcdn.net https://*.instagram.com https://*.cdninstagram.com; media-src 'self' blob: https://www.instagram.com https://*.cdninstagram.com https://*.fbcdn.net; manifest-src 'self' https://www.instagram.com; script-src 'self' https://instagram.com https://www.instagram.com https://*.www.instagram.com https://*.cdninstagram.com wss://www.instagram.com https://*.facebook.com https://*.fbcdn.net https://*.facebook.net 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' blob:; style-src 'self' https://*.www.instagram.com https://www.instagram.com 'unsafe-inline'; connect-src 'self' https://instagram.com https://www.instagram.com https://*.www.instagram.com https://graph.instagram.com https://*.graph.instagram.com https://*.cdninstagram.com https://api.instagram.com https://i.instagram.com wss://www.instagram.com wss://edge-chat.instagram.com https://*.facebook.com https://*.fbcdn.net https://*.facebook.net chrome-extension://boadgeojelhgndaghljhdicfkmllpafd blob:; worker-src 'self' blob: https://www.instagram.com; frame-src 'self' https://instagram.com https://www.instagram.com https://staticxx.facebook.com https://www.facebook.com https://web.facebook.com https://connect.facebook.net https://m.facebook.com; object-src 'none'; upgrade-insecure-requests X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 0 x-ig-push-state: c2 x-aed: 24 Access-Control-Expose-Headers: X-IG-Set-WWW-Claim X-FB-TRIP-ID: 1425083115 Alt-Svc: h3-29=":443"; ma=3600,h3-27=":443"; ma=3600 Connection: keep-alive Content-Length: 134 This endpoint is deprecated. Please read https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed to learn how to migrate your endpoint.